Tłumaczenia Bielsko-Biała

Dzięki konkurencyjnej, zróżnicowanej ofercie z naszych doświadczeń korzystają także mniejsze firmy oraz nabywce szczególni. Naszym dziełem są teksty znajdujące się na surowcach reklamowych znanych firm sektora FMCG, dostarczamy fachowych przekładów instrukcji technicznych, akceptujemy do realizacji przekładania z gałęzi IT – w tym lokalizację oprogramowania. Nasi tłumacze zabierają udział w szczytach oszczędnościowych i w spotykaniach rządowych w wąskim zgromadzeniu. SZKOŁA JĘZYKOWA BIELSKO gram na rynku tłumaczeń przysięgłych od 1998 roku, kiedy decyzją prezesa sądu okręgowego w częstochowie zostałem ustanowiony tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. TŁUMACZENIA Bielsko Biała za swoją główną specjalizację uważam szeroko uznany język oszczędnościowy (finanse, bankowość, marketing, rachunkowość, administrowanie) zaś sądowy. dobrze wiem też słownictwo medyczne oraz techniczne. wstępnej wyceny przekładania dokonamy na podstawie skanów posłanych mailem na adres w gram na rynku tłumaczeń przysięgłych od 1998 roku, kiedy decyzją prezesa sądu okręgowego w częstochowie zostałem ustanowiony tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. za swoją główną specjalizację uważam szeroko uznany język oszczędnościowy (finanse, bankowość, marketing, rachunkowość, administrowanie) zaś sądowy. dobrze wiem też s

Opracowano przez: Angelika

Oferta